Tuesday 19 January 2010

New issue of Personae in store!


Fra Elisabeth Skjervum Holes leder:

Makt og avmakt er kommet til å stå sentralt i dette nummeret av PERSONAE, som har satt seg fore å belyse uniformenes funksjon i samtid og fortid. For hva er poenget med å kle seg likt, om ikke det måtte være for enten å markere tilhørighet, å bedrive maktutøvelse, å utstråle autoritet, å signalisere samfunnsfunksjon? Jo, nettopp også det motsatte; som master i filosofi Ylva Westad og historikeren Jorunn Sem Fure påpeker er det ikke bare maktutøverne i samfunnet som har iført seg ytre symboler; de har også sørget for å påføre ofrene for den makten de eventuelt måtte utøve er blitt uniformert.

No comments:

Post a Comment