Wednesday, 4 August 2010

Personae 2/2010: Lokalt/GlobaltFra Elisabeth Skjervum Holes leder:
Hva som til enhver tid er høyeste mote handler ikke bare om hva som skjer i Paris eller i Milano; det handler også om lokal påvirkning, om interaksjon og tradisjon. I dette nummeret har vi utfordret folk til å skrive om «det lokale» i vid forstand. Hvordan har for eksempel folkedrakttradisjoner påvirket moten, og omvendt, eller hva har naturen eller de ytre omgivelsene å si for utviklingen av en kleskodeks.

No comments:

Post a Comment